Tılsım ve Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Tılsım ve Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Tılsım Nedir, Tılsım Nasıl Yapılır?

İslam literatürüne de giren tılsım, kelime olarak herkesin bilmesine ve çözmesine imkanı bulunmayan gizli şeyler anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle tılsım nedir sorusunun yanıtı gizli sır anlamına da gelmektedir. Ayrıca fevkalade kuvvet ve tesiri belli olan varlık manasına da geldiği bilinmektedir.

Tılsımat-ı Kur’aniye ise, herhangi bir konuda ilgili Kur’an ayetlerini yazmak, okumak veya ayetlerden meydana getirilen vefkler denilen şekiller çizmekle bir maksada ulaşmak için kullanılan bir işlemdir. Dolayısıyla tılsımların da vefkler ile bir bağlantısı olduğunu söylemek oldukça mümkündür. Arapça’da tılesm, tıllesm, talsem, talism, tıllism, tılsim şekillerinde kullanımları mevcuttur.

Tılsım yapmayı başarmak için bazı ilimler üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olunması şarttır. Kaldı ki havas ilimlerinde en çok tercih edilen manevi uygulamalardan biri de kesinlikle tılsımlardır. Tılsım yapmak için bilinmesi ve uzmanlık gerektiren özellikler şunlardır:

Yıldızların yerini ve işlevini bilmek,

Tılsımı yapılacak konu üzerinde uygun zaman ve konumdaki yıldızları seçebilmek,

Yıldızın delalet ettiği tılsımla yapılmak istenen işin niteliğini belirlemek,

Tılsım ve Büyü Arasındaki Fark Nedir

Tılsım yapılırken ortamda ruhaniyet etkisini tesis etmek adına da birtakım hazırlıklar yapılmalıdır. Bunların başında tütsü yakımı ve mum aydınlığı bulunmaktadır. Tılsımların üzerinde ilâh isimleri, melek adları, Kur’an âyetleri, astrolojik semboller, kabalistik işaretler, büyü daireleri, fal işaretleri, insan ve hayvan figürleri gibi semboller ve işaretler bulunur.

Büyü Nedir?

Din ile ilgisi olmayan dualar ve birtakım ezoterik ritüeller ile ruh üzerine tesir yapmak manasına gelen büyü, Arapçada sihir manasına gelmektedir. Büyü nedir sorusunun yanıtı olarak, bir insanı istenilen davranışı sergilemesine sevk eden gizli kuvvet ve doğaya aykrı haller vücuda getiren etkiler şeklinde yanıtlamak mümkündür. Büyücülük, İslâm’dan önce Rumlar ’da, Araplar ’da, Hintliler ’de,  Mısırlılar ’da yaygın idi. Özellikle Hz. Musa zamanında büyücülük yüksek mertebe bir meslek idi. Hz. Süleyman zamanında da oldukça fazla idi. Büyünün bilinen çeşitleri şunlardır:

Vefk, celp tılsım ve duanın en belirgin ortak özellikleri bu tür manevi uygulamalarda Allah’ın isimleri, Kur’an ayetleri ve dini kaynaklarda belirtilen usullerin yapılmasıdır. Dolayısıyla havas ilimlerinde ve pek çok İslami zemini bulunan tarikatlarda bu tür uygulamalar yapılabilmektedir. Öte yandan büyü, Kur’an ayetleri ile değil değiştirilmiş birtakım uygulamalarla da yapılmaktadır. Dolayısıyla büyüler, Vefk, celp, tılsım ve dualardan hem yapılış ritüelleri hem de dayanakları ile değişiklik göstermektedir.