Nane Büyüsü

Nane Büyüsü

Nane Büyüsü, ferahlık , rahatlık ve refah ve bereket getiren bir işlemdir. Nane ferahlığı temsil ettiği için büyülerde de temsil ettiği gibi kullanılır. Nane Büyüsü, parasızlıktan bıktıysanız ve zengin olmak yada çok para kazanmak istiyorsanız , hayatınızı daha rahat bir şekilde devam ettirmek istiyorsanız. Rahat bir yaşam sürdürebilmek için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.

Büyü Yapımı

Bu duayı okuyarak refah seviyesine ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu dua yeterli gelmeyebilir Medyum Semih Aktürk Hocaya danışarak bu duanın yanında neler yapılması gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Bunun için çeşitli büyüler de vardır. Zenginlik büyüsü, refah büyüsü, nane büyüsü bunlara örnek olabilir. Bu işlemleri uzman medyumlar aracılığı ile gerçekleştirmek gerekir. Eğer yanlış bir şey yapılır ise yapmaya çalıştığınız şey bozulur ve hatta şuan ki durumunuzdan daha kötüye de gidebilirsiniz. Bunun için Semih Hoca tam ideal medyum’dur. 27 yıldır havas ilmi ile uğraşmakta. İşinin ehli kendini defalarca kez kanıtlamış bir medyum’dur. Semih Hocanın 81 ilde ve yurt dışında oldukça geniş referans kitlesi vardır. İnsanların derdine derman olan Semih Hoca yaşamım devam ettiği sürece insanlara yardım etmeye devam edeceğim sözlerini sarf etmektedir.