İlm-i Ledün

İnsanoğlu genel olarak görme duyusuna sahiptir fakat gözümüz bize her şeyi göstermez. Yanımızda olan biten sadece somut şeyleri algılarız. Oysa görmediğimiz ve gayb diye adlandırdığımız başka bir dünya daha vardır. Bunu üçüncü gözümüzle görebiliriz. İşte üçüncü gözü açık olan insanlara da medyum denir. Sır perdesi onlar için açıktır. Görünmeyen bu alemi ve diğer varlıkları görürler, onlarla iletişime geçerler. Cinleri görebilen medyumlar bu cinleri emirleri altına alarak hüddam olarak kullanırlar.

Hüddam sahibi olabilmek için ruhen de güçlü olmak gerekir. Çakraların açık olması, enerjinin yüksek olması, ilim sahibi olunması, üçüncü gözün açık olması gerekir, cinlere hükmedebilmek gerekir. Dolayısı ile herkesin medyum olması mümkün değildir. Dünyada ki gerçek medyumların sayısı da çok azdır aslında. Dünya nüfusu yedi milyar ve medyum sayısı ise yüz bin civarı. Arada nerede ise uçurum var. Bu kadar az medyumun olma sebebi herkesin medyumluk vasfını kaldıramayacağındandır. Medyumlar sırtlarında ömür boyu taşımaları gereken bir yük bulundurur. Bu büyük yük sahip oldukları ilmin ağırlığıdır.

Geçmişten beri çok farklı medyumlar ortaya çıkmış ve kehanet konuları ile gündeme gelmişlerdir. Bunlardan en önemlisi Baba Vanga’dır. Gözleri görmediği halde gelecekten haberler vermiştir. Siyasiler bile kendisinden yardım almıştır. Burada asıl görme işinin göz organı ile değil kalp ile olacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Kehanetleri ise hala çıkmaya devam ediyor. Kendisi öleli yıllar oldu evet ama insanlar onu hala tanıyor. O yüzden medyumlar aslında hayata da ön görüleri ile, ön sezileri ile yön verirler.

İLM-İ LEDÜN NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu ilim sahipleri medyumlar  için artık gayb perdesi ortadan kalkmıştır. Allah ile ilgili sırlara batıni bilgilere ulaşılır. Beşerin üstündedir. Çalışarak,uğraşılarak elde edilmesi mümkün değildir. Yalnızca Allah bu ilmi kişinin kalbine nakşedebilir. Doğuştan gelen bir özellik olur bu. İlmi ledün islam ile da bağlantılıdır. Çoğunda da bu ilim kullanılırken kuran ayetleri, dualar okur. Kuran başlı başına şifadır zaten. Her derdin dermanını, şifasını içinde barındırır. Ledün ilmi islamdan bağımsız düşünülemez.